Училищно настоятелство:

 • Партньор на училището в извънкласната и извънучилищната дейност.;
 • Функционира от 2000 година;
 • Подпомага различните дейности;
 • Съвместно са създадени символите и ритуалите на гимназията—ученическите униформи, знамето, училищните концерти, училищния вестник;

Ученически съвет:

 • Създаден през 2002 г.;
 • В работата му участват представители на всички паралелки в училището;
 • Постоянно действащ младежки парламент;
 • Дейностите, инициирани и реализирани с активното му участие, превръщат училището в малко демократично общество, което чрез извънкласна и извънучилищна работа утвърждава своя облик, своите традиции и ритуали;
 • Конкретен израз в клубната, спортната и творческата програма на училището;

Общественият  съвет функционира от 2016 г. в училище.


Наши партьори в урочната, в извънкласната и в работата по проекти са:

 • Международно дружество „Елиас Канети“ - oт 2007 г. ПГИУ “Елиас Канети” - Русе е асоцииран член към Международното дружество “Елиас Канети”. В партньорство се осъществяват извънкласни дейности и дейности по проекти.
 • Русенският университет
 • СЕЙДЖ
 • ЮНЕСКО
 • Русенска търговско-индустриална камара
 • Асоциация Еврорегион Данубиус Русе – Гюргево
 • Технологичен лицей „Йон Барбу“ – гр. Гюргево
 • Национален колеж „Октав Оническу“, Букурещ
 • училища от: Порто, Португалия; Гюргево и  Крайова, Румъния; Губио, Италия; Лас Палмас, Испания; Кирсенай, Литва; Сомонино, Полша; Мюлхауз, Франция; Измир и Бурса, Турция