През втората половина на ХІХ в. Русе се налага като преуспяващ търговски, стопански и културен център по долното течение на европейската река Дунав. Това налага необходимостта от подготовка на специалисти за нуждите на търговията и стопанското управление.

септември 1883 г. – открито е русенското немско практическо търговско училище, залегнало в програмата си обучение по счетоводство, търговска кореспонденция, стенография и др., с което всъщност поставя началото и на икономическото образование в крайдунавския град;

1909 г. – училището е признато от Министерството на търговията за редовно търговско училище;

1929 г. – спазвайки учебния план на българските търговски гимназии, Немското училище добива вече облика на редовна търговска гимназия, поради което официално е признато за средно търговско училище ;

1932 г. – открита е сградата на Русенското девическо търговско училище „Санта Мария”, в която от 1949 г. се помещава днешната ПГИУ „Елиас Канети”;

05.09.1944 г. – закрита е Немската търговска гимназия, а нейният обемист архив е пренесен от служащите й администратори в Германия;

14.09.1944 г. – родители на ученици от бившата вече Немска търговска гимназия под ръководството на видния агроном  Христо Тодоров Стамболиев и известните русенци Иван Преславски, Ангел Косатев, инж. Цачев, Нико Просеничков, Живко Стаматов, Иван Казанджиев и др. създават Комитет по откриване на търговска гимназия в града. С голяма настойчивост изпращат писма, телеграми, молби и изложение до Председателя на Министерския съвет, до отдел „Професионално образование” в Министерството на търговията, до Върховната стопанска камара , до Русенската областна стопанска камара, до Кмета и до областния директор, с мотивирано искане за откриване на Българска търговска гимназия на мястото на закритата немска търговска гимназия;

28.09.1944 г. – с Постановление № 2, прието с протокол 190, Министерският съвет разрешава откриването на ликвидационна търговска гимназия, която впоследствие, след допълнително искане, става постоянен институт за търговски науки в града, приютил бившите възпитаници на Немската търговска гимназия в новосъздадената Русенска държавна търговска гимназия;

09.11.1944 г. – започва новата учебна година в Държавната търговска гимназия. Обучението на учениците се извършва по една обща търговска специалност и в 9 паралелки, а за първи директор е назначен Васил Йорданов Димитров;

1947/1948, 1949/1950 учебни години – към Русенската държавна търговска гимназия са организирани счетоводни курсове; въведена е производствената практика за учениците;

1948/1949 г. – Русенската народна смесена търговско-стопанска гимназия влиза в собствена сграда на ул. „Борисова” 22, ползвана от бившето френско Девическо търговско училище „Санта Мария”;

1951 г. – Русенската народна смесена търговско-стопанска гимназия става Търговско-стопански техникум;

1952 г. – Търговско-стопанският техникум става Икономически техникум;

1951/1952 учебна година – въвежда се отраслово обучение;

1956/1957 учебна година – приети са първите ученици със завършено средно образование за вечерна и задочна форма на обучение;

1962/1963 г. – разкриват се и паралелки на СПТУ по търговия с тригодишен срок на обучение; открит е ученически учебен бюфет за продажба на закуски и провеждане на производствена практика на учениците от СПТУ;

1965/1966 учебна година – техникумът се състои от 26 паралелки, в които се обучават 911 ученици в дневна, вечерна и задочна форма; за постигнати високи успехи в научно-техническите знания училището става окръжен първенец, а волейболният отбор взема същото отличие в първенството на републиканската спартакиада на зоналния турнир във Варна;

 1967 г. – Министерството на народната просвета определя Икономическия техникум – Русе за базов;

04.04.1969 г. – Икономическият техникум получава името на „Станке Димитров – Марек“ и е награден с орден „Кирил и Методий – втора степен. Въведено е военно-техническото обучението на учениците;

1970/1973 г. – в училището се обучават 1093 ученици в 31 паралелки; ученическата организация на техникума е класирана на първо място в страната за активна трудова дейност. Въведено е конкурсното начало за прием на ученици чрез изпит по математика; за 140 места се явяват 342 кандидати, а през следващата година - 443; среща на колектива на училището с министъра на просветата проф. Ст. Василев. Направена е надстройката на западното крило на сградата (третият етаж), с което училището получава още пет нови учебни кабинета;

1973/1975 г. – 32 паралелки (20 дневни, 4 вечерни, 8 задочни) със 1067 ученици;

1976/1977 г. – приети са ученици в две професионално-учебни паралелки по търговия  към ДКК „Дунавия“, към окръжния кооперативен съюз и по административно обслужване към ДСО „Булгарплод“;

1977/1978 г. – на осмата републиканска олимпиада по счетоводна отчетност техникумът за 4 път завоюва първо място и става носител на купата на МФ и МНП; има 4 художествено-творчески състава, които участват във фестивала на художествената самодейност и печелят сребърни медали.

1980 г. – училищният хор за школувано пеене е удостоен със званието „лауреат” и носител на сребърен медал на Петия републикански преглед на художествената самодейност;

1983/1984 г. – към техникума се разкрива УПК (учебно-производствен комплекс), прием след десети клас;

1986 г. – оборудван е първият кабинет с персонални компютри за обучение по ЕИТ и информатика. Дарители са русенски държавни предприятия;

1987 г. – техникумът е домакин на ХХІІ-те национални състезания по машинопис с международно участие; създадена е, една от първите в България, ученическа кооперация „Възраждане” с предмет на дейност: ученически бюфет и бюро за административни услуги. Работните места са реални и се заемат от ученици от последния гимназиален клас. Кооперацията се издържа с реални приходи ;

1990/1991 г. – открити са специалностите „Икономика“ с професионално направление „Пазарна икономика“ и „Администратор-документалист“ с разширено изучаване на английски и немски език, прием след осми клас;

1990, 1991, 1992 г. – училищният отбор се класира на второ място в националните състезания по машинопис;

1991/1992 г. – приети са първите ученици след завършен седми клас с интензивно изучаване на английски и немски език;

1992/1993 г. – с писмо на МНП е въведено платено обучение след завършено средно образование;

1993/1997 г. – въведени са нови специалности с нови учебни планове и програми: „Стопански мениджмънт“, „Икономика, управление и финанси на търговията“, Бизнес администрация“, прием след завършен седми клас, с интензивно изучаване на чужд език; 908 ученици в 33 паралелки се обучават в дневна, вечерна и задочна форма на обучение; училището запазва водещото си място сред професионалните училища и е сред най-желаните в региона;

1997/1998 г. – 984 ученици в 35 паралелки в дневна, вечерна и задочна форма на обучение; по българо-датски проект е разкрита специалност „Икономика и маркетинг“, по професия „Икономист-маркетолог“ с два профила – външна и вътрешна търговия, задочна форма на обучение, след средно образование;

2000/2016г.

От 2000 г. ПГИУ „Елиас Канети“ се  развива като съвременно училище, с респектираща динамична история, което осигурява на своите възпитаници условия не само да трупат знания, а да ги прилагат като реализират своите мечти. От 2000 г.  до днес учениците от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе работят по проекти, участват в различни инициативи и печелят множество награди от състезания и конкурси, сред които и международни.

 

Със Заповед № РД14-8/10.01.2005 г. на Министъра на образованието и науката на Професионална гимназия по икономика и управление е дадено името на Елиас Канети.

Именуването на гимназията се извърши от русенския митрополит Неофит (сега патриарх на БПЦ) на 25.04.2005 г., когато България подписва един от най-важните документи на най-новата си история - Договора за присъединяването към Европейския съюз. По силата на този договор на 01.01.2007 г. България става член на Евросъюза.

През 2005 г. се навършиха 100 години от рождението на Елиас Канети.


ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО

Директори на търговското училище до 1944 г.:

  1. Анна Винтер (1883 – 1897 г.)
  2. Пастор Теодор Вангеман (1897 – 1911 г.)
  3. д-р Карл Виргенц (1911 – 1941 г.)
  4. д-р Ернст Клозе (1941 – 1944 г.)

Директори на училището след 1944 година:

  1. Васил Димитров (06.11.1944 – 01.07.1949 г.)
  2. Димитър Иванов (01.07.1949 – 25.09.1965 г.)
  3. Ганчо Ганчев (25.09.1965 – 01.09.1989 г.)
  4. Димитър Недев (01.09.1989 – 14.07.1999 г.)
  5. Румяна Белчева (15.07.1999 –

 

През годините училището носи следните наименования:

- Немска търговска гимназия – Русе (до 1944 г.)

- Държавна търговска гимназия – Русе (1944 – 1949 г.)

- Народна смесена търговско-стопанска гимназия – Русе (1949 – 1951 г.)

- Търговско-стопански техникум - Русе (1951 – 1952 г.)

- Икономически техникум – Русе (1952 – 1969 г.)

- Икономически техникум „Станке Димитров” – Русе (1969 – 1991 г.)

- Икономически техникум – Русе (1991 – 2003 г.)

- Професионална гимназия по икономика и управление (2003 г. – 2005 г.)

- Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” (2005 – )